MSK podpora včelařských kroužků pro rok 2018

26.11.2017 13:33

Přeji hezký den,

v návaznosti na součinnost přislíbenou v rámci společného jednání Moravskoslezského kraje a zástupců okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s., včelařských spolků v Moravskoslezském kraji a KVS SVS pro Moravskoslezský kraj, které se uskutečnilo dne 1. 11. 2017 Vás informuji, že podpora včelařských kroužků pro rok 2018 bude poskytována prostřednictvím dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, jehož podmínky schválila Rada Moravskoslezského kraje dne 21. 11. 2017.

 

Bližší informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-99902/

 

Zároveň bychom Vás touto cestou chtěli požádat, aby  jste o této možnosti čerpání finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu informovali své základní organizace.

 

Pro úplnost dodáváme, že lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně.  

Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny na pracovním semináři, který proběhne dne 11. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou nahlásit na e-mailovou adresu: petra.velickova@msk.cz nebo na tel. č.: 595 622 414.

 

S pozdravem

 

Bc. Vladana Neuwirtová

referentka oddělení ochrany přírody a zemědělství

odbor životního prostředí a zemědělství

 

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18  Ostrava

telefon: 595 622 532

e-mail: vladana.neuwirtova@msk.cz

www.msk.cz