Včelařské kroužky mládeže

VKM Kopřivnice

Včelařský kroužek mladých včelaříků vede Němec Odřich, email:  don75@seznam.cz , tel. 723292713. Každé pondělí od 16 do 18 hod v Domě dětí a mládeže Kopřivnice.

VKM Odry

vedoucí VKM: Kristýna Ondřejová, DiS. email: skola@hermaniceuoder.cz schůzky: každý čtvrtek od 13:30 – 15:00 v ZŠ Heřmanice u Oder web: https://www.facebook.com/zs.hermaniceuoder