Vyjádření ÚKZÚZ k oznámením aplikacích přípravků na ochranu rostlin

10.04.2018 16:53

 

Pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci pro celou sezonu, v rozsahu měsíců namísto uvedení konkrétního data, nebo když deklaruje aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít a když neuvede konkrétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou aplikaci, fakticky znemožní dotčeným včelařům v dané lokalitě včas relevantně reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků, je obcházením zákona.

Bude-li tento typ oznámení formou podnětu zaslán na ÚKZÚZ, budou profesionální uživatelé upozorněni na to, že takové oznámení není v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 písm. a) zákona o RLP a budou vyzváni k tomu, aby upřesnili datum aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely včetně uvedení jeho obchodního názvu, a to dotčeným chovatelům včel, jinak bude ze strany ÚKZÚZ hodnoceno původně zaslané oznámení jako porušení zákona o RLP, jenž naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle ustanovení § 79g odst. 1 písm. l) bod 2 zákona o RLP.

 

Více zde: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/vyjadreni-k-oznamenim-zemedelcu-vcelarum-o-planovanych-aplikacich-pripravku-na-ochranu-rostlin/

 

Dokumenty 

Vyjádření: Novela 51 zakona a vy hlášky_ochrana včel.docx

Vzor formuláře: Oznameni pripravku nebezpečných pro včely a zvěř - pro starší verzi wordu.doc

Vzor formuláře: Oznameni pripravku nebezpe cnych pro vcely a zver.docx