Email předsedkyně ČSV pro ZO ČSV Kopřivnice

06.01.2019 19:47
 
 
Vážený pane předsedo, já musím poděkovat za vlídné přijetí a příjemnou atmosféru. Dojela jsem v pořádku. Mám radost, když naše organizace jako je i ta vaše kopřivnická pracují pro blaho spolku, když se můžeme jako včelaři pochlubit svou historií a svým významem pro společnost, že jsme hodni té úcty, kterou nám společnost prokazuje. Přeji proto hodně radosti z práce pro spolek a samozřejmě zdravé včely.
 
Pokud mi to program dovolí, ráda opět přijedu.
 
S pozdravem  
 
Mgr. Jarmila Machová
 
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.
775190361